Tafelopstelling

Wat is een tafelopstelling?

Een bijzondere vorm van opstellen is de tafelopstelling. Een tafelopstelling geeft de mogelijkheid systemisch werk te doen zonder levende representanten uit te nodigen. Het met zorg plaatsen van voorwerpen op een tafel is een reflectie van het innerlijk beeld van de vraagsteller. De tafel symboliseert de organisatie en de voorwerpen symboliseren bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel, team, strategie of visie. In het geval van een familieopstelling symboliseert de tafel het gezin van herkomst en de voorwerpen familieleden, persoonlijke thema’s en blokkades. Bij verplaatsing van een voorwerp naar een nieuwe plek in het systeem wordt gekeken wat dat met de vraagsteller en de onderlinge dynamiek doet. De vraagsteller spreekt voor het organisatiesysteem of voor het familiesysteem.

Voordelen tafelopstelling

Ik gebruik een tafelopstelling vaak ter voorbereiding van een organisatieopstelling of familieopstelling bij de intake/eerste ontmoeting met de client. Door één op één te kijken naar de verstoring wordt snel duidelijk of de vraagstelling wel de juiste is. Hoe beter de vraagstelling geformuleerd kan worden des te beter komt de organisatieopstelling of familieopstelling uit de verf. 

Aanbod