Bedrijfsopstelling

Wat is een bedrijfsopstelling?

Een bedrijfsopstelling is een methode om diep in de organisatie te kijken waar de oplossing zit. Het is een ruimtelijke weergave van de werkelijke situatie in een bedrijf. Om de ruimte te vullen worden mensen gebruikt die als stand-ins fungeren. Die noemen we representanten. Een representant leent zichzelf dus uit om bijvoorbeeld een afdeling, team, directie, visie, missie, investering, concept of kantoorgebouw te representeren. 

Door de inzet van representanten wordt de onderstroom in een bedrijf zichtbaar. Met de onderstroom bedoel ik de voelbare, vaak onuitgesproken en onzichtbare, dynamieken binnen het bedrijf. Veel onbewuste overtuigingen, patronen en gedragingen in een bedrijf bevinden zich in de onderstroom. De representanten geven tijdens de opstelling aan wat ze ervaren, met wie ze wel en niet resoneren en welke beweging ze willen maken als de balans niet klopt. Tijdens de opstelling wordt ook duidelijk wat het welzijn van het bedrijf ten goede komt. Soms intervenieer ik om in de opstelling de balans te helpen herstellen. Het gewonnen inzicht biedt bedrijven nieuwe invalshoeken om meer in hun kracht te staan.

Het inzetten van een bedrijfsopstelling eigent zich voor praktisch elk onderwerp en biedt daarmee een grote flexibiliteit. Een opstelling geeft snel en diepgaand inzicht. Vele malen sneller dan wanneer je alleen over de problematiek zou praten. De kracht van een opstelling is juist het ervaren van de dynamieken. Daarom is een opstelling ook bij uitstek geschikt om hardnekkige organisatievraagstukken te ontrafelen. 

Een organisatiesysteem in balans

Een organisatiesysteem kan uit veel verschillende soorten deelnemers en onderdelen bestaan. Het is een complex systeem met veel belangen. Om zo’n organisatiesysteem in balans en optimaal te laten functioneren moet, vanuit systemisch perspectief, aan een aantal basisprincipes worden voldaan: 

 • Iedereen die erbij hoort of heeft gehoord heeft recht op een plek.
 • Iedereen staat hiërarchisch horizontaal en verticaal op de juiste plek. 
 • Onder de deelnemers bestaat een gezonde balans tussen geven en nemen. 

Als het organisatiesysteem niet aan deze basisprincipes kan voldoen, vaak door onbewuste processen uit de onderstroom, zullen verstoringen leiden tot een verzwakking van het organisatiesysteem.

Voordelen bedrijfsopstelling

 • Besparing van tijd en geld, er is immers geen lijvig rapport nodig. 
 • De opstelling toont meteen waar interventie gewenst is. 
 • Door interventie tijdens de opstelling kan direct een oplossing ontstaan.
 • Door inzichten uit de opstelling kan het bedrijf beginnen optimaal in zijn kracht te gaan staan.
 • Het effect van een opstelling kan onder medewerkers voor meer binding met elkaar en met het bedrijf zorgen.  
 • De organisatie wordt vanzelf energetisch vitaler.  

Hoe werkt een bedrijfsopstelling?

Voorgesprek

Voordat de opstelling kan plaatsvinden is er een individueel voorgesprek met de cliënt. Daarna volgt een voorgesprek met representanten in de opstelling en toeschouwers.

Opstellen van deelnemers

Nadat de vraagstelling helder is mag de cliënt de mensen die iets of iemand representeren (‘de representanten’) in een open ruimte neerzetten. Deze ruimte symboliseert de organisatie.

Ervaren

De representanten in het organisatiesysteem beginnen wie of wat ze representeren te ervaren en belichamen op de aangewezen plek. Dit is het beginbeeld. Het gaat erom hun waarnemingen helder in kaart te krijgen.

Interveniëren

Na het beginbeeld kunnen er zich diverse bewegingen en veranderingen voordoen in de opstelling en kan een interventie nuttig zijn. Die interventie kan direct een positieve verandering teweeg brengen.

Eindbeeld

Uiteindelijk ontstaat er een eindbeeld dat toont waar de organisatie zich sterk of goed bij voelt. Het verheldert vaak hardnekkige organisatievraagstukken of geeft aan waar men tekort schiet.

Consultancy

Met het eindbeeld op zak kan een vervolgopstelling zinvol zijn. Enerzijds omdat het eindbeeld veel nieuwe implicaties opwerpt. Anderzijds omdat sommige doelstellingen nu eenmaal beter resoneren met het geheelde organisatiesysteem.

Een bedrijfsopstelling is behulpzaam bij:

 • Gebrek aan onderlinge samenwerking
 • Groot verloop van medewerkers
 • Gebrek aan saamhorigheid
 • Onverklaarbaar hoog ziekteverzuim
 • Gestelde doelen worden niet gehaald
 • Disfunctioneel leiderschap of management
 • Stammenstrijd tussen afdelingen
 • Ontwikkeling van leiderschap of ondernemerschap
 • Anciënniteit versus competentie van personeel
 • Analyse van organisatieontwerp
 • Versterking van bedrijfscultuur
 • Ontwikkeling van teamcultuur
 • Ondersteuning bij fusie of reorganisatie
 • Ondersteuning bij keuze van veranderingstraject
 • Testen van commerciële scenario’s

Aanbod