Bedrijfsopstelling

Wat is een bedrijfsopstelling?

Een bedrijfsopstelling maakt het mogelijk om in te loggen op de onderstroom in je bedrijf; daar waar zich onbewuste overtuigingen, patronen en gedragingen bevinden die van invloed zijn op alles binnen je onderneming. Van resultaten tot bedrijfsvoering, van samenwerking tot marktpositie, van missie tot cultuur.

Een opstelling geeft snel en diepgaand inzicht in waar de knelpunten zitten en geeft direct mogelijkheid tot het aanpakken en veranderen ervan. Zonder lijvige rapporten en tijdrovende rationele analyses. 

Naast effectief en efficiënt is een bedrijfsopstelling ook een heel flexibele tool, omdat je het voor praktisch elke vraag en elk thema kunt inzetten. Een opstelling is ook bij uitstek geschikt voor hardnekkige vraagstukken die al lang spelen.

De opstelling geeft een ruimtelijke weergave van de situatie. Als ik bij je bedrijf een opstelling verzorg maak ik gebruik van representanten voor de mensen werkzaam bij het bedrijf. Deze ‘stand-ins’ kunnen ook optreden als symbolen (missie, visie, cultuur) of deelaspecten van het bedrijf (directie, afdeling, team). 

Door de inzet van representanten komen de voelbare, vaak onuitgesproken en onzichtbare, dynamieken binnen het bedrijf aan de oppervlakte. De representanten geven aan wat ze ervaren, met wie ze wel en niet resoneren en welke beweging ze willen maken als de balans niet klopt. Tijdens de opstelling wordt ook duidelijk wat het welzijn van het bedrijf ten goede komt. Soms grijp ik in de opstelling in om de balans te helpen herstellen. Het gewonnen inzicht biedt je bedrijf nieuwe kansen om meer in haar kracht te staan.

Ook werk ik één-op-één met ondernemers en teamleiders om systemisch te kijken wat er bij jezelf of je bedrijf speelt. In plaats van representanten maak ik dan gebruik van poppetjes of vloerankers om het krachtenveld in het bedrijf zichtbaar te maken. 

Hoe werkt een bedrijfsopstelling?

1. Voorgesprek

Voordat de opstelling kan plaatsvinden is er een individueel voorgesprek met de cliënt. Daarna volgt een voorgesprek met representanten in de opstelling en toeschouwers.

2. Opstellen van deelnemers

Nadat de vraagstelling helder is worden de mensen die iets of iemand representeren (‘de representanten’) in een open ruimte neergezet. Deze ruimte symboliseert de organisatie.

3. Ervaren

De representanten beginnen wie of wat ze representeren te ervaren en belichamen op de aangewezen plek. Dit is het beginbeeld. Het gaat erom hun waarnemingen helder in kaart te krijgen.

4. Interveniëren

Na het beginbeeld kunnen er zich diverse bewegingen en veranderingen voordoen in de opstelling en kan een interventie nuttig zijn. Die interventie kan direct een positieve verandering teweeg brengen.

5. Eindbeeld

Uiteindelijk ontstaat er een eindbeeld dat toont waar de organisatie zich sterk of goed bij voelt. Het verheldert vaak hardnekkige organisatievraagstukken of geeft aan waar men tekort schiet.

6. Consultancy

Met het eindbeeld op zak kan een vervolgopstelling zinvol zijn. Het eindbeeld kan namelijk veel nieuwe implicaties opwerpen. En het bijvoorbeeld nodig maken om de doelstellingen van de organisatie te herformuleren.

Een organisatiesysteem in balans

Een organisatiesysteem kan uit veel verschillende soorten deelnemers en onderdelen bestaan. Het is een complex systeem met veel belangen. Om zo’n systeem in balans te houden en optimaal te laten functioneren, moet, vanuit systemisch perspectief, aan een aantal basisprincipes worden voldaan: 

 • Iedereen die erbij hoort of heeft gehoord, heeft recht op een plek.
 • Iedereen staat hiërarchisch, zowel horizontaal als verticaal, op de juiste plek. 
 • Onder de deelnemers bestaat een gezonde balans tussen geven en nemen. 

Als binnen het systeem niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, vaak door onbewuste factoren in de onderstroom, ontstaan er verstoringen. Deze leiden op hun beurt weer tot een verzwakking van het organisatiesysteem. 

Voordelen bedrijfsopstelling

 • Besparing van tijd en geld, er is immers geen lijvig rapport nodig. 
 • De opstelling toont meteen waar interventie gewenst is. 
 • Door interventie tijdens de opstelling kan direct een oplossing ontstaan.
 • Door inzichten uit de opstelling kan het bedrijf beginnen optimaal in zijn kracht te gaan staan.
 • Het effect van een opstelling kan onder medewerkers voor meer binding met elkaar en met het bedrijf zorgen.  
 • De organisatie wordt vanzelf energetisch vitaler.  

Een bedrijfsopstelling is behulpzaam bij:

 • Gebrek aan onderlinge samenwerking
 • Groot verloop van medewerkers
 • Gebrek aan saamhorigheid
 • Onverklaarbaar hoog ziekteverzuim
 • Gestelde doelen worden niet gehaald
 • Disfunctioneel leiderschap of management
 • Stammenstrijd tussen afdelingen
 • Ontwikkeling van leiderschap of ondernemerschap
 • Anciënniteit versus competentie van personeel
 • Analyse van organisatieontwerp
 • Versterking van bedrijfscultuur
 • Ontwikkeling van teamcultuur
 • Ondersteuning bij fusie of reorganisatie
 • Ondersteuning bij keuze van veranderingstraject
 • Testen van commerciële scenario’s

Aanbod