Systemisch consultancy

Wat is Systemisch Consultancy?

Simpel gezegd een innovatieve vorm van organisatieadvies gebaseerd op systemisch werk. Door systemisch te kijken worden we ons bewust van de disbalans binnen het bedrijf en komen we erachter wat men nodig heeft om meer in zijn kracht te staan. We gebruiken daarvoor de bedrijfsopstelling als gereedschap. 

In een bedrijfsopstelling is voor de verandering niet de consultant de expert, maar juist het bedrijf zelf. Want het bedrijf en zijn deelnemers spreken zich in de opstelling uit welke verandering of keuze nodig is om tot een oplossing te komen en optimaal te functioneren. Meestal wordt duidelijk welke (verborgen) thema’s er spelen en hoe daarmee om te gaan. De onderwerpen die men kan aankijken en uitwerken in een bedrijfsopstelling zijn zeer divers. Voor meer uitleg verwijs ik naar de pagina over bedrijfsopstellingen. 

Bij systemische consultancy kijk ik een stap breder door het proces van organisatieadvies in 3 fases te onderscheiden: onderzoek, inzicht en heling, herstel en integratie. Hieronder vindt je een gedetailleerde beschrijving over de werkwijze per fase. 

Vaak ontstaat er na een bedrijfsopstelling een vacuüm van hoe nu verder en wie ontwerpt de vervolgstappen op basis van het inzicht. Ik begeleid de client naar het punt dat vervolgstappen in een nieuwe bedrijfsopstelling samen met het welzijn van het bedrijfssysteem getest kunnen worden. Op deze manier weet het bedrijf dat ook de gewenste verandering en vervolgstappen in potentie succesvol zijn.

De meerwaarde van systemisch kijken is dat het bedrijf zijn ware potentieel herkend. In de regel voelen medewerkers zich meer gehoord en wordt de aanwezige profesionele kennis (hoofd) en het innerlijke weten (hart) van de organisatie duidelijker verbonden. 

Binnen het aanbod van Fairleys is systemisch consultancy de meest uitgebreide en integrale manier om een organisatie te helpen weer tot haar essentie en volle potentieel te komen.

Drie fases van systemisch consultancy

Bij systemisch consultancy zijn er drie fases te onderscheiden: onderzoek, inzicht en heling, herstel en integratie. Deze drie fases volgen elkaar natuurlijkerwijs op bij systemisch werk in een bedrijf. Hieronder geef ik een korte beschrijving van elke fase met verwijzingen naar de verschillende typen opstellingen.

Onderzoek

In de onderzoeksfase, vaak één-op-één, is inzicht krijgen in het bedrijf en de symptomen van cruciaal belang. Ook is het nodig te bekijken of er voldoende draagvlak bestaat om dat wat er speelt systemisch te onderzoeken. Daarbij is het gebruik van een tafelopstelling een handig instrument. Luisteren naar de symptomen, het innerlijke beeld en de ziel van de organisatie staan centraal.

Inzicht en heling

In de fase van inzicht en heling werk ik met één of meerdere opstellingen. Afhankelijk van de vraagstelling kan dat een tafelopstelling, een opstelling met vloerankers of een opstelling met representanten zijn. Door de inzet van opstellingen worden onderliggende dynamieken zichtbaar. Dit geeft de mogelijkheid tot interventie en heling. Soms is het inzicht van het eindbeeld van de opstelling al voldoende helend om aan herstel te werken. 

Herstel en integratie

De derde fase van herstel en integratie is vooral gericht op het (verder) vernieuwen van het zelfregulerend vermogen. Door middel van een nieuwe opstelling kan worden getest of voorgestelde veranderingen door eerdere inzichten voldoende aansluiten of aanpassing nodig hebben. Het bedrijfssysteem laat zelf zien welke verbeteringen het best bevallen en hoe het optimaal verder kan. Dit kan tegelijkertijd werknemers inspireren om veranderingen te integreren.

Aanbod