Systemisch consultancy

Wat is Systemisch consultancy?

Simpel gezegd is het een innovatieve vorm van organisatieadvies, gebaseerd op systemisch werk. Door systemisch te gaan kijken wordt snel helder welke disbalans binnen je organisatie of bedrijf is ontstaan én komen we erachter wat er nodig is om deze op te heffen.

Bij systemisch consultancy maak ik in het proces onderscheid tussen drie fases, namelijk: 1. onderzoek, 2. inzicht en herstel, 3. integratie. Onderaan vind je een gedetailleerde beschrijving van de werkwijze per fase. In een traject gebruik ik onder andere de bedrijfsopstelling als gereedschap. 

In een bedrijfsopstelling komt aan het licht welke verandering of keuze nodig is om als bedrijf optimaal te functioneren. Er wordt duidelijk welke (verborgen) thema’s er spelen en hoe daarmee om te gaan. De onderwerpen die je kunt uitwerken in een bedrijfsopstelling zijn zeer divers. Lees hierover meer op de pagina over bedrijfsopstellingen. 

Na een bedrijfsopstelling kan er een vacuüm ontstaan van ‘hoe nu verder’? En ‘wie ontwerpt de vervolgstappen op basis van het inzicht’? In de fase van integratie begeleid ik de cliënt en het proces door mogelijke vervolgstappen in een nieuwe bedrijfsopstelling te onderzoeken, in combinatie met het welzijn van het bedrijfssysteem. Op deze manier weet je als bedrijf dat de vervolgstappen in potentie zorgen voor de gewenste verandering.

De meerwaarde van systemisch kijken is dat het bedrijf zijn ware potentieel (weer) herkent. Dit werkt door in het hele bedrijfssysteem. Medewerkers voelen zich op hun plek, de energie stroomt, het hart van het bedrijf klopt weer!

Binnen het aanbod van Fairleys is systemisch consultancy de meest uitgebreide en integrale manier om jouw bedrijf te helpen weer tot haar essentie en volle potentieel te komen.

Drie fases van systemisch consultancy

1. Onderzoek

In de onderzoeksfase, vaak één-op-één, is inzicht krijgen in het bedrijf en de 'symptomen' van de disbalans van cruciaal belang. Ook is het nodig te bekijken of er voldoende draagvlak is om dat wat er speelt systemisch te onderzoeken. Daarbij is het gebruik van een tafelopstelling een handig instrument. Luisteren naar de symptomen, het innerlijke beeld en de essentie van de organisatie staan centraal.

2. Inzicht en herstel

In de fase van inzicht en herstel werk ik met één of meerdere opstellingen. Afhankelijk van het vraagstuk kan dat een tafelopstelling, een opstelling met vloerankers of een opstelling met representanten zijn. Door de inzet van opstellingen worden onderliggende dynamieken zichtbaar. Dit geeft de mogelijkheid om hierop in te grijpen. Soms is het inzicht van het eindbeeld van de opstelling al voldoende om aan herstel te werken. 

3. Integratie

De derde fase van integratie is vooral gericht op de praktijk. Welke veranderingen zijn nodig en zijn ze ook haalbaar? Door middel van een nieuwe opstelling kunnen verschillende veranderingen hierop worden onderzocht. Het bedrijfssysteem laat zelf zien welke verbeteringen het best bevallen en hoe het optimaal verder kan. Dit kan tegelijkertijd werknemers inspireren om veranderingen te integreren.

Aanbod