Familieopstelling

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een krachtige onderzoeksmethode om naar de onderstroom in iemands systeem van herkomst te kijken. Met de onderstroom bedoel ik de onuitgesproken, onzichtbare en onbewuste processen en dynamieken, die voelbaar zijn binnen een familiesysteem.

Het doel is verstoringen in het systeem te ontdekken en waar mogelijk te interveniëren. Het visueel waarnemen en het voelen van wat er in de onderstroom van het familiesysteem speelt, is fundamenteel voor een stap richting heling. Het uiteindelijke doel is altijd om het familiesysteem weer tot rust en in balans te brengen.  

Een goed werkend familiesysteem

Een familiesysteem bestaat zowel horizontaal: zussen en broers, als verticaal: ouders, grootouders, overgrootouders etc. Iedereen is dus onderdeel van een familiesysteem, zelfs als er geen contact is met het gezin van herkomst. 

Om dit systeem (energetisch) optimaal te laten werken moet het aan een aantal basisvoorwaarden voldoen: 

 • Iedereen die erbij hoort of heeft gehoord heeft recht op een plek.
 • Iedereen staat hiërarchisch horizontaal en verticaal op de juiste plek. 
 • Onder de deelnemers bestaat een gezonde balans tussen geven en nemen. 

Als het familiesysteem hier niet aan voldoet, raakt het verzwakt en kan het uit balans raken. Ook andere factoren kunnen een disbalans veroorzaken, zoals bijvoorbeeld familiegeheimen, taboes, een abortus of vroeg overleden kindje, uitsluiting van een familielid, misdrijf of oorlogservaringen.

Tijdens een familieopstelling

Tijdens een opstelling worden leden van het familiesysteem in een ruimte opgesteld. Deze ruimte symboliseert het systeem van herkomst. Familieleden zijn meestal niet aanwezig bij de opstelling. Daarom worden ‘representanten’ gebruikt: mensen die andere mensen of begrippen representeren. Afhankelijk van de vraagstelling worden eventueel voorwerpen of vloerankers als representant opgesteld. Zelfs familieleden die niet meer leven, hebben hun plek en kunnen opgesteld worden.

Gedurende de opstelling zijn onderlinge dynamieken tussen familieleden visueel waar te nemen.  Dit kan al enorm veel inzichten geven. Ook kunnen verstoringen op deze manier opgespoord worden en daarop waar mogelijk worden ingegrepen.

Door de inzichten en interventies komt het familiesysteem opnieuw in balans en vindt er heling plaats.

Een familieopstelling is behulpzaam bij:

 • Doorbreken van belemmerende persoonlijke patronen 
 • Inzicht krijgen in verstoorde relaties met familieleden
 • Gezinsproblemen, al dan niet in samengestelde gezinnen
 • Relatieproblemen en scheiding
 • Inzicht in onverklaarbare gevoelens van schuld, schaamte, angst, verdriet of woede
 • Iemands plek ingenomen hebben 
 • Verdriet door de dood van een familielid of vriend
 • Overbelasting of stress
 • Gevoelens van vastzitten, nutteloosheid en eenzaamheid
 • Omgaan met verantwoordelijkheid en loyaliteit
 • Verlangen naar meer vertrouwen in jezelf
 • Ondersteuning van persoonlijke groei
 • Zoektocht naar liefde en passie in het leven
 • Ontwikkeling van wensen naar realiteit
 • Toekomstige persoonlijke stappen toetsen

De voordelen van een familie opstelling

 • De opstelling laat visueel zien hoe de onderlinge verhoudingen zijn. 
 • De opstelling toont meteen waar interventie gewenst is. 
 • Door te interveniëren ontstaan direct een oplossing.
 • Het effect van een opstelling kan voor iedereen in het familiesysteem revitaliserend werken. 

Aanbod